ทำไมบุคลากรด้าน
Cybersecurity จึงหายาก ?

HR และ Cybersecurity Manager ขององค์กรห้ามพลาด!

Sosecure webinar-Resolving the question of why cybersecurity personnel are scarce-it-review

เกี่ยวกับสัมมนาออนไลน์

ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วม Free Webinar ในหัวข้อ
ทำไมบุคลากรด้าน Cybersecurity จึงหายาก ?
ที่จะมาร่วมพูดคุยถึงแนวทางการหาบุคลากร และการ Training บุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
หากองค์กรของคุณกำลังมองหาบุคลากรในสายงานที่มีคุณภาพ และการพัฒนาบุคลากรของคุณให้ทำงานได้จริง

ใน Webinar ครั้งนี้จะไขทุกข้อสงสัยให้กับคุณ ไปกับผู้เชี่ยวชาญในสายงานด้านนี้ ที่มีประสบการณ์ในวงการมากกว่า 14 ปี ทั้งในด้าน Service และการ Training ให้กับหน่วยงานชั้นนำในระดับประเทศ

*กรุณาสมัครด้วยอีเมลที่ใช้ภายในบริษัทของเท่านั้น [อีเมลบริษัทเท่านั้น]

ไฮไลท์การสัมมนา

วัน เวลา และสถานที่

ถามตอบทุกข้อสงสัย "ทำไมบุคลากรด้าน Cybersecurity จึงหายาก" พร้อมเคล็ดลับการหาและพัฒนาบุคลากรให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Webinar ครั้งนี้ คุณจะได้รับคำตอบว่าทำไมหาคนเก่งด้าน Cybersecurity ถึงหายาก โดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า 14 ปีในวงการ Cybersecurity จะมาแชร์แนวทางการหาบุคลากรคุณภาพ และการ Training บุคลากรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ คุณยังจะได้ทำความเข้าใจถึงแนวโน้มความต้องการบุคลากรด้าน Cybersecurity ทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมโอกาสในการซักถามและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง

วัน เวลา และสถานที่

วิทยากร

บรรยายโดยวิทยากรจาก

Watcharaphon-Wongaphai-Sosecure-it-review

อาจารย์วัชรพล วงศ์อภัย (อ.โก้)

CISSP, SANS GCIH and GCFA, SSCP, CEHv8, ECSA, Pentest+, Security+, MCT
[CEO and Founder SOSECURE Co., Ltd.]

ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้

1. ผู้บริหารและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล (HR Manager/Director) ที่รับผิดชอบในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรคุณภาพ

2. ผู้บริหารและผู้จัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (CISO, Cybersecurity Manager) ที่ต้องบริหารจัดการบุคลากรด้านความปลอดภัย

3. บุคลากรในสายงาน IT, ผู้สนใจเข้าทำงานในสายอาชีพ Cybersecurity และต้องการเรียนรู้เส้นทางอาชีพนี้

4. นักศึกษาและผู้ที่กำลังศึกษาหรือต้องการพัฒนาตนเองในด้าน Cybersecurity เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานในอนาคต

ค่าลงทะเบียนสัมมนา

ร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไปด้วยกัน!

การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้

Scroll to Top