AIScanRobo® เครื่องมือ DX ที่ดีที่สุดพร้อมระบบ AI สำหรับงานหลังบ้าน!

เปลี่ยนข้อมูลจาก "เอกสารกระดาษ" สู่ "ข้อมูลดิจิทัล" ง่าย ๆ ด้วย AI OCR

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

ai-ocr-it-review

เครื่องมือ DX ที่ดีที่สุดพร้อมระบบ AI สำหรับงานหลังบ้าน!

เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลจาก “เอกสารกระดาษ”สู่ “ข้อมูลดิจิทัล” ได้อย่างง่ายดาย

เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลจาก
“เอกสารกระดาษ”สู่ “ข้อมูลดิจิทัล”
ได้อย่างง่ายดาย

ทดลองอ่านเอกสารฟรีได้แล้ววันนี้!

ประโยชน์ของการใช้「AIScanRobo®」

ai-ocr-it-review

ประโยชน์ข้อที่ 1

เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน

ai-ocr-it-review

ประโยชน์ข้อที่ 2

ลดค่าใช้จ่ายจ่าย

ฟีเจอร์ของ「AIScanRobo®」

AI OCR มีความแม่นยำในการอ่านสูง

การจดจำตัวอักษรที่มีความแม่นยำสูงด้วยระบบ AI ที่พัฒนาขึ้นแบบ Deep Learning

[ภาษาที่รองรับ]

ญี่ปุ่น / อังกฤษ / จีน ไทย / เกาหลี (5 ภาษา)

aiscanrobo-it-review

[ภาพผลลัพธ์ของชุดข้อมูลดิจิทัลที่อ่านได้จากเอกสารกระดาษ]

[ภาพผลลัพธ์ของชุดข้อมูลดิจิทัล
ที่อ่านได้จากเอกสารกระดาษ]

มีทีมงานสนับสนุนการทำเทมเพลต

เมื่อต้องการใช้งาน AI-OCR ผู้ใช้งานจะต้องทำเทมเพลตก่อน ซึ่งบางครั้งอาจต้องใช้เวลา และไม่ราบรื่นเท่าไหร่นัก ปัญหานั้นจะหมดไปเพราะเรามีทีมงาน ที่จะช่วยสนับสนุนการทำเทมเพลตนั้น ให้ง่ายขึ้น เพื่อคลายความกังวลนั้น
aiscanrobo-it-review

[ภาพการตั้งค่าเทมเพลต]

สามารถใช้งานได้แม้โครงสร้างเอกสารจะมีความซับซ้อน
หรือมีความหลากหลายรูปแบบก็ตาม
ระบบสามารถเลือกเทมเพลตได้เองโดยอัตโนมัติ

สามารถใช้งานได้แม้โครงสร้างเอกสารจะมีความซับซ้อน หรือมีความหลากหลายรูปแบบก็ตามระบบสามารถเลือกเทมเพลตได้เองโดยอัตโนมัติ

ไม่ว่าจะเป็นฟิลด์ประเภทต่าง ๆ ที่อยู่ในแถวเดียวกัน หรือเอกสารที่มีโครงสร้างสมบูรณ์ ระบบก็สามารถจับตัวอักษรในแต่ละช่องได้ และจัดลำดับเพื่อนำเอกสารออกมาได้แบบ csv ระบบยังจดจำเทมเพลตแบบอัตโนมัติได้ด้วย ซึ่งผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเลือกใช้เทมเพลตทีละรายการ และสามารถสแกนเอกสารออกมาได้เลย

ตัวอย่างการแปลงข้อมูลจากเอกสาร

เอกสารบัญชี ใบเสนอราคา / ใบสั่งซื้อ
ใบแจ้งหนี้ / ใบกำกับภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

[ภาพเอกสารต้นฉบับ]

aiscanrobo-it-review

[รูปภาพที่ได้เป็นไฟล์ Excel]

เอกสารประกอบการบริการ แบบสอบถาม
สัญญา / ใบสมัคร

[ภาพเอกสารต้นฉบับ]

aiscanrobo-it-review

[รูปภาพที่ได้เป็นไฟล์ Excel]

งานทั่วไป ใบบันทึกเวลา / คำขอ OT
ใบบันทึกค่าใช้จ่าย / ใบสมัครภายใน

[ภาพเอกสารต้นฉบับ]

aiscanrobo-it-review

[รูปภาพที่ได้เป็นไฟล์ Excel]

ฝ่ายผลิต ใบรายงานการผลิต / ใบรายงานข้อบกพร่อง ใบตรวจสอบความปลอดภัย / ใบตรวจสอบการ บำรุงรักษาอุปกรณ์ / ใบเช็คสต๊อก

[ภาพเอกสารต้นฉบับ]

aiscanrobo-it-review

[รูปภาพที่ได้เป็นไฟล์ Excel]

โปรแกรมทดลองใช้งาน (มีค่าบริการ)

ai-ocr-it-review

เครื่องมือ DX ที่ดีที่สุดพร้อมระบบ AI สำหรับงานหลังบ้าน!

เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลจาก “เอกสารกระดาษ”สู่ “ข้อมูลดิจิทัล” ได้อย่างง่ายดาย

เป็นระบบที่สามารถเปลี่ยนข้อมูลจาก
“เอกสารกระดาษ”สู่ “ข้อมูลดิจิทัล”
ได้อย่างง่ายดาย

ทดลองอ่านเอกสารฟรีได้แล้ววันนี้!

ติดต่อ

ฝ่ายขายและพัฒนา

Ms. Natruja M: +66-(0)98-294-2988 [TH/EN]
Mr. Kitamura M:+66-(0)91-575-3673 [JP/EN]
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8:30 น. – 5:30 น.

ฝ่ายสนับสนุน

Nanzando Building 3F, 4-1-11
Yushima, Bunkyo-ku
Tokyo, 113-0034 Japan

ติดต่อเราเพื่อรับบริการ

สำรวจโซลูชันความปลอดภัยด้าน IT ของเรา ได้ที่ it-review

Scroll to Top