BroadBand Security

บริการ ORB Digital Forensic Incident Response [DFIR]

(ORB forensics branded by BBSec)

BBSec พร้อมแก้ปัญหาสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่

BBSec [BroadBandSecurity] คือการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่เน้นการรักษาความปลอดภัยชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก และ BBSec คือ บริษัท QSA ที่ให้บริการการประเมิน PCI ที่เป็นเลิศทั่วโลกตั้งแต่ปี 2547 

บริการ ORB Digital Forensic Incident Response [DFIR] by BBSec

Digital Forensics คือการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล มีกระบวนการทำงานแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การรวบรวมพยานหลักฐาน (Acquisition) 2. การวิเคราะห์ (Analysis) 3. การรายงานผลการตรวจพิสูจน์ (Report)

เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในชั้นศาลนั้น การดำเนินการตามกระบวนการทั้งสามขั้นตอนนี้ต้องเป็นไปตามหลักการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ หรือที่นิยมเรียกกันว่า Forensically sound methods ซึ่งจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการดำเนินการในทุกขั้นตอน หากได้ผลเช่นใดก็จะต้องสามารถทำซ้ำโดยผู้อื่นในภายหลังและจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันทุกครั้ง เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ต้องผ่านการตรวจสอบมาอย่างละเอียดว่ามีความน่าเชื่อถือ และหากจำเป็นก็จะต้อง Validate ให้แน่ใจ รวมทั้งการทดสอบผลการทำงานก่อน และที่สำคัญคือ ผู้ปฏิบัติงาน Digital Forensics ก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจระบบการทำงานของระบบปฏิบัติการและเครื่องมือที่ใช้ และได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี

*อ้างอิงจาก: [ETDA] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

บริการ ORB Digital Forensic Incident Response [DFIR] by BBSec

คือชุดของนโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุ ควบคุม และกำจัดการโจมตีทางไซเบอร์ได้ เป้าหมายของ Incident Response คือการทำให้องค์กรสามารถตรวจจับและหยุดการโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายและป้องกันการโจมตีประเภทเดียวกันในอนาคต

สำหรับทีม ORB Incident Response by BBSec

นั้นจะให้การช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดสาย Open-Line เอาใว้ทำให้สามารถทราบสถานการณ์ของคุณได้โดยเร็วที่สุด

บริการ ORB Forensics Services by BBSec

20230927210459_[fpdl.in]_cyber-criminal-wearing-white-mask-while-testing-government-system-cyber-hacker_482257-22970_medium

นิติดิจิทัลจะดึงข้อมูลจากหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และแปลงเป็นข้อบัญญัติทางกฏหมาย ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นของปัญหาได้ โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลต่อไปนี้

สำหรับบริการ ORB Digital Forensic นั้นจะเป็นบริการที่ช่วยเหลือลูกค้าในการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการวิเคราะห์ และตรวจสอบสาเหตุของการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ORB Forensics ขอเสนอบริการนิติดิจิทัลคุณภาพสูง ที่พร้อมดูแลทั้งเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ต่าง ๆ และการอบรมทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ด้วยความยินดีที่พร้อมจะสนับสนุนลูกค้าทุกท่านจากความยากลำบากสู่การดำเนินงานที่ราบรื่นแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายแค่ไหนก็ตาม

ทีมงาน ORB DFIR by BBSec

ทีมงาน ORB DFIR by BBSec เป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและมีทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในด้านนี้ ซึ่งได้มาตรฐานสากลและเป็นห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในประเทศไทย

บริการฝึกอบรมการทำงาน ORB DFIR By BBSec

หลักสูตรการฝึกอบรมระดับต่างๆ

บริการฝึกอบรมนั้นให้การฝึกอบรมที่สามารถปรับหรือกำหนดได้ตั้งแต่นิติดิจิทัลเชิงปฏิบัติ และการฝึกอบรมการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไปจนถึงการฝึกอบรมการรับรู้ความปลอดภัยให้กับบุคคลต่างๆ ไปจนถึงระดับผู้จัดการ

เวิร์กชอปพร้อมเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์แบบโอเพนซอร์ส

การฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลของ ORB นั้นประกอบไปด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยใช้เครื่องมือแบบโอเพนซอร์ส ลูกค้าจึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปใช้ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

รองรับบริการหลายภาษา

บริการนิติวิทยาศาสตร์ของ ORB นั้นให้บริการใน ภาษาอังกฤษ / ญี่ปุ่น / เกาหลี และภาษาไทย สำหรับการฝึกอบรมทั้งหมดตามความต้องการที่ลูกค้าร้องขอ

รายละเอียดการบริการ

หลักสูตรทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยการฝึกจากนักสืบสวนทางนิติเวชที่มีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี ในด้านนิติดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาหลักสูตรนั้นทันสมัยและให้ความรู้เชิงปฏิบัติที่จำเป็นตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัตินั้นยังดำเนินการโดยใช้เครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์แบบโอเพนซอร์ซฟรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการฝึกสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ หลักสูตร ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมอบโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของคุณได้

คําถามที่พบบ่อย

บริการ PDPA หมายถึงโซลูชันและการสนับสนุนต่างๆ ที่มอบให้กับองค์กรเพื่อช่วยให้องค์กรปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) โดยทั่วไปบริการเหล่านี้จะรวมถึงการประเมินแนวทางการปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลขององค์กร

การปฏิบัติตาม PDPA เป็นสิ่งสำคัญสำหรับองค์กรในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและรักษาความไว้วางใจจากลูกค้า และการไม่ปฏิบัติตาม PDPA อาจนำไปสู่ผลทางกฎหมาย ความเสียหายต่อชื่อเสียง และการสูญเสียความไว้วางใจของลูกค้า

โดยทั่วไปแล้วบริการ PDPA จะเกี่ยวข้องกับการประเมินแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลขององค์กรอย่างครอบคลุม ซึ่งรวมถึงการประเมินกระบวนการรวบรวมและใช้งานข้อมูล มีการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยที่จำเป็น การพัฒนานโยบายความเป็นส่วนตัวและกลไกการยินยอมดำเนินการตรวจสอบข้อมูล ให้การฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับการปกป้องข้อมูล และกำหนดขั้นตอนสำหรับการตอบสนองต่อการละเมิดข้อมูลหรือคำขอเข้าถึงข้อมูลแต่ละรายการ ขอบเขตที่แน่นอนของบริการ PDPA อาจแตกต่างกันไปตามความต้องการเฉพาะขององค์กร

บริการ PDPA มีประโยชน์หลายประการแก่องค์กร ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับของ PDPA เพื่อลดความเสี่ยงจากการลงโทษทางกฎหมายและความเสียหายต่อชื่อเสียง บริการ PDPA ยังช่วยปรับปรุงมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดข้อมูล ด้วยการใช้แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด องค์กรยังสามารถสร้างความไว้วางใจกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ส่งเสริมความสัมพันธ์ระยะยาว และรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันในตลาด

ใช่ บริการ PDPA มักได้รับการปรับแต่งให้ตรงตามข้อกำหนดเฉพาะของแต่ละองค์กร โดยผู้ให้บริการของที่มีชื่อเสียงของเราจะประเมินแนวทางปฏิบัติในการปกป้องข้อมูลที่มีอยู่ขององค์กรของคุณ เพื่อระบุช่องว่างหรือส่วนที่ควรปรับปรุง และพัฒนาโซลูชันที่ปรับแต่งเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้น ไม่ว่าคุณจะเป็นธุรกิจขนาดเล็ก บริษัทข้ามชาติ หรือองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร บริการ PDPA สามารถปรับให้เหมาะกับสถานการณ์เฉพาะและความต้องการของอุตสาหกรรมได้

ติดต่อเราเพื่อรับบริการ

ปกป้องธุรกิจของคุณจากทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

Scroll to Top