บริการ ORB Digital Forensic Incident Response [DFIR]

BroadBand Security

(ORB forensics branded by BBSec)

BBSec พร้อมแก้ปัญหาสิ่งที่คุณกำลังเผชิญอยู่

BBSec [BroadBandSecurity] คือการรวมตัวของผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไอที และเป็นหนึ่งในผู้ให้บริการที่เน้นการรักษาความปลอดภัยชั้นนำในเอเชียแปซิฟิก และ BBSec คือ บริษัท QSA ที่ให้บริการการประเมิน PCI ที่เป็นเลิศทั่วโลกตั้งแต่ปี 2547 

digital-forensic-it-review
bbsec-orb-it-review
bbsec-it-review

บริการ ORB Digital Forensic Incident Response [DFIR] by BBSec

Digital Forensics คือการตรวจพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิทัล มีกระบวนการทำงานแบ่งได้เป็น 3 ขั้นตอนหลัก คือ 1. การรวบรวมพยานหลักฐาน (Acquisition) 2. การวิเคราะห์ (Analysis) 3. การรายงานผลการตรวจพิสูจน์ (Report)

เพื่อให้ผลการตรวจพิสูจน์มีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นที่ยอมรับในชั้นศาลนั้น การดำเนินการตามกระบวนการทั้งสามขั้นตอนนี้ต้องเป็นไปตามหลักการมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับ หรือที่นิยมเรียกกันว่า Forensically sound methods ซึ่งจะต้องมีการบันทึกรายละเอียดการดำเนินการในทุกขั้นตอน หากได้ผลเช่นใดก็จะต้องสามารถทำซ้ำโดยผู้อื่นในภายหลังและจะต้องได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันทุกครั้ง เครื่องมือทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่เลือกใช้ต้องผ่านการตรวจสอบมาอย่างละเอียดว่ามีความน่าเชื่อถือ และหากจำเป็นก็จะต้อง Validate ให้แน่ใจ รวมทั้งการทดสอบผลการทำงานก่อน และที่สำคัญคือ ผู้ปฏิบัติงาน Digital Forensics ก็ต้องมีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล เข้าใจระบบการทำงานของระบบปฏิบัติการและเครื่องมือที่ใช้ และได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดี

*อ้างอิงจาก: [ETDA] สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

orb-it-review

บริการ ORB Digital Forensic Incident Response [DFIR] by BBSec

คือชุดของนโยบายและขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลที่สามารถใช้เพื่อระบุ ควบคุม และกำจัดการโจมตีทางไซเบอร์ได้ เป้าหมายของ Incident Response คือการทำให้องค์กรสามารถตรวจจับและหยุดการโจมตีได้อย่างรวดเร็ว ลดความเสียหายและป้องกันการโจมตีประเภทเดียวกันในอนาคต

สำหรับทีม ORB Incident Response by BBSec

นั้นจะให้การช่วยเหลือในสิ่งที่คุณกำลังเผชิญเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดอย่างเร่งด่วน ซึ่งจะให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง โดยเปิดสาย Open-Line เอาใว้ทำให้สามารถทราบสถานการณ์ของคุณได้โดยเร็วที่สุด

บริการ ORB Forensics Services by BBSec

hacker-it-review

นิติดิจิทัลจะดึงข้อมูลจากหลักฐานทางอิเล็กทรอนิกส์ และแปลงเป็นข้อบัญญัติทางกฏหมาย ซึ่งสามารถนำไปวิเคราะห์สาเหตุที่เกิดขึ้นของปัญหาได้ โดยการวิเคราะห์จากข้อมูลต่อไปนี้

สำหรับบริการ ORB Digital Forensic นั้นจะเป็นบริการที่ช่วยเหลือลูกค้าในการเพิ่มความปลอดภัยทางไซเบอร์ด้วยการวิเคราะห์ และตรวจสอบสาเหตุของการโจมตีทางไซเบอร์และอาชญากรรมทางไซเบอร์ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

ORB Forensics ขอเสนอบริการนิติดิจิทัลคุณภาพสูง ที่พร้อมดูแลทั้งเหตุการณ์การโจมตีทางไซเบอร์ต่าง ๆ และการอบรมทางนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัล ด้วยความยินดีที่พร้อมจะสนับสนุนลูกค้าทุกท่านจากความยากลำบากสู่การดำเนินงานที่ราบรื่นแม้ต้องเผชิญกับเหตุการณ์เลวร้ายแค่ไหนก็ตาม

ทีมงาน ORB DFIR by BBSec

ทีมงาน ORB DFIR by BBSec เป็นความร่วมมือของผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มาอย่างยาวนานและมีทักษะที่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีในด้านนี้ ซึ่งได้มาตรฐานสากลและเป็นห้องปฏิบัติการนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลที่มีอุปกรณ์ครบครันที่สุดในประเทศไทย

การฝึกอบรม ORB DFIR By BBSec

training-bbsec-it-review

หลักสูตรการฝึกอบรมระดับต่างๆ

บริการฝึกอบรมนั้นให้การฝึกอบรมที่สามารถปรับหรือกำหนดได้ตั้งแต่นิติดิจิทัลเชิงปฏิบัติ และการฝึกอบรมการตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉิน ไปจนถึงการฝึกอบรมการรับรู้ความปลอดภัยให้กับบุคคลต่างๆ ไปจนถึงระดับผู้จัดการ

CPE-it-review

เวิร์กชอปพร้อมเครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์แบบโอเพนซอร์ส

การฝึกอบรมนิติวิทยาศาสตร์ดิจิทัลของ ORB นั้นประกอบไปด้วยการฝึกภาคปฏิบัติ และการฝึกอบรมการตอบสนองต่อเหตุการณ์โดยใช้เครื่องมือแบบโอเพนซอร์ส ลูกค้าจึงสามารถนำความรู้และเครื่องมือไปใช้ได้ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

digital-forensic-bbsec-it-review

รองรับบริการหลายภาษา

บริการนิติวิทยาศาสตร์ของ ORB นั้นให้บริการใน ภาษาอังกฤษ / ญี่ปุ่น / เกาหลี และภาษาไทย สำหรับการฝึกอบรมทั้งหมดตามความต้องการที่ลูกค้าร้องขอ

รายละเอียดการบริการ

หลักสูตรทั้งหมดได้รับการพัฒนาโดยการฝึกจากนักสืบสวนทางนิติเวชที่มีประสบการณ์มากกว่า 19 ปี ในด้านนิติดิจิทัล เพื่อให้มั่นใจว่าเนื้อหาหลักสูตรนั้นทันสมัยและให้ความรู้เชิงปฏิบัติที่จำเป็นตามที่ลูกค้าต้องการ
นอกจากนี้ แบบฝึกหัดภาคปฏิบัตินั้นยังดำเนินการโดยใช้เครื่องมือนิติวิทยาศาสตร์แบบโอเพนซอร์ซฟรี ซึ่งจะช่วยให้ผู้รับการฝึกสามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้กลับมาประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง ในทุก ๆ หลักสูตร ซึ่งจะทำให้คุณสามารถมอบโซลูชันที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับการฝึกอบรมให้แก่พนักงานของคุณได้
BBSec-it-review

ติดต่อเราเพื่อรับบริการ

ปกป้องธุรกิจของคุณจากทุกเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้น

Scroll to Top