ระบบจัดการสินค้าและโลจิสติกส์

logistics-it-review

เกี่ยวกับสัมมนาออนไลน์

พบกับโซลูชันทางเทคโนโลยีและบริการที่รองรับกับการทำงานในยุค Digital Transformation เพื่อการจัดการองค์กรรวมถึงระบบเวิร์กโฟลว์ และเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ประมวลผลธุรกิจของคุณด้วย AI Deeplearning และโซลูชันอัจฉริยะที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ก็เช่นกัน หากไม่มีการใช้ระบบการจัดการหรือเทคโนโลยีที่ดีก็อาจจะทำให้ธุรกิจสดุดลงเช่นกัน

พบกับโซลูชันทางเทคโนโลยีและบริการที่รองรับกับการทำงานในยุค Digital Transformation เพื่อการจัดการองค์กรรวมถึงระบบเวิร์กโฟลว์ และเอกสารของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ ประมวลผลธุรกิจของคุณด้วย AI Deeplearning และโซลูชันอัจฉริยะที่จะช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอย่างมืออาชีพ

ระบบโลจิสติกส์ (Logistics) ก็เช่นกัน หากไม่มีการใช้ระบบการจัดการหรือเทคโนโลยีที่ดีก็อาจจะทำให้ธุรกิจสดุดลงเช่นกัน

Logizard ZERO Warehouse Management System (WMS) จาก บริษัทฯ HBA นั้นเป็นระบบบริหารจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์ที่ใช้แฮนเฮลด์เป็นตัวช่วยตรวจเช็คสินค้า และสามารถรายงานผลของสินค้าในสต็อกได้ตามเวลาทำงานจริง ป้องกันการส่งสินค้าผิด สามารถควบคุมสินค้าในคลังได้อย่างถูกต้องแม่นยำ มีรูปแบบการทำงานพื้นฐานครบ และยังมีการออกแบบให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบอื่นได้อีกด้วย

SKYFROG™ Transportation Management System (TMS) เป็นระบบการจัดการขนส่งด้วย EPOD (Electronic Proof-of-Delivery) พร้อมติดตามผ่าน GPS บนมือถือ และยังสามารถเชื่อมต่อกับระบบ ERP ต่าง ๆ ได้ จึงทำให้การทำงานนั้นต่อเนื่อง สะดวกสบาย และลดความซ้ำซ้อนรวมถึงเพิ่มความถูกต้องแม่นยำในการป้อนข้อมูลเข้าระบบภายในองค์กรได้

ตัวอย่างสัมมนาออนไลน์ ระบบคลังสินค้าและโลจิสติกส์ครบวงจร

ไฮไลท์การสัมมนา

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา

1. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์ (CloudWMS) Logizard ZERO

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

2. ระบบการจัดการขนส่งด้วย EPOD พร้อมติดตามผ่าน GPS บนมือถือ SKYFROG™ TMS

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

*ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัทไม่สามารถส่งบันทึกวีดีโอย้อนหลังให้ทุกท่านได้ รบกวนเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ไฮไลท์การสัมมนา

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา

1. ระบบบริหารจัดการคลังสินค้าบนคลาวด์ (CloudWMS) Logizard ZERO

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

2. ระบบการจัดการขนส่งด้วย EPOD พร้อมติดตามผ่าน GPS บนมือถือ SKYFROG™ TMS

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

*ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัทไม่สามารถส่งบันทึกวีดีโอย้อนหลังให้ทุกท่านได้ รบกวนเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ทำไมจึงต้องเข้าร่วมสัมมนา

– เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาช่วยลดเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดการคลังสินค้า
– เพื่อให้สามารถนำเทคโนโลยีมาจัดการกับระบบการขนส่งและโลจิสติกส์
– เพื่อจัดการกระบวนการทำงานภายในองค์กรอย่างชาญฉลาดและเป็นระบบ
– เพื่อผลักดันองค์กรสู่การทำงานที่สะดวกมากยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัล

วิทยากร และผู้สนับสนุนงานสัมมนา

คุณนพดล สินธุพันธ์เดชา

[ System Leader | HBA (Thailand) Co.,Ltd. ]

คุณเมธัช อุดมมหันติสุข

[ Managing Director | Skyfrog Co., Ltd. ]

ผู้สนับสนุนหลัก

ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

1. ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านคลังสินค้าและโลจิสติกส์
2. ผู้จัดการ ฝ่ายงานโลจิสติกส์ และผู้ที่ต้องการโซลูชั่นมาช่วยในการทำงาน

3. เจ้าของกิจการทุกขนาดที่ต้องการปรับระบบการทำงานใหม่สู่ระบบดิจิทัล

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือต้องการความรู้เพื่อนำไปต่อยอด

ค่าลงทะเบียนสัมมนา

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เท่านั้น

ร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไปด้วยกัน!

การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้

Scroll to Top