dx-solution-it-review

เกี่ยวกับสัมมนาออนไลน์

มาร่วมขับเคลื่อน Digital Transformation ให้กับองค์กรของท่านไปพร้อมกัน
– จัดการเอกสารธุรกิจออนไลน์ ดูผลประกอบการได้อย่างเข้าใจ
– ธุรกิจเติบโตอย่างมีระบบ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
– สร้างโครงสร้างพื้นฐานในการทำธุรกิจ ช่วยให้การทำธุรกิจสะดวกขึ้น
– นำข้อมูลไปใช้ได้มากขึ้น และเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น

ซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์อัตโนมัติสำหรับ SMEs รวมทุกขั้นตอน ที่ทำให้ธุรกิจของคุณจัดการง่าย และมีความเป็นมืออาชีพมากขึ้น !

– งานบริหารจัดการเวลาเข้าออกจะทําได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านระบบ Cloud ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้
– จัดการเวลาเข้าออกงานสําหรับการทํางานที่บ้านได้ยืดหยุ่น
– ตรวจสอบสภาพการทํางานได้อย่างเป็นระบบ
– ยื่นขออนุมัติตารางเวลาทํางานล่วงเวลาและวันหยุดได้
– จัดการกับวันหยุดต่างๆได้โดยไม่มีข้อจํากัด

Digital Transformation การทำงานในยุคดิจิทัลที่เราได้รวบรวมโซลูชันไอทีที่ช่วยจัดการระบบเวิร์กโฟลว์ ระบบบัญชี ให้ท่านสามารถนำเครื่องมือเหล่านั้นไปใช้จัดการกับองค์กรของท่านให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้

ตัวอย่างสัมมนาออนไลน์ ระบบจัดการเวลา PEAK โปรแกรมบัญชีออนไลน์สำหรับ SMEs

ไฮไลท์การสัมมนา

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา

peak-it-review
1. การทำงานของซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์อัตโนมัติ PEAK

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

king-of-time-it-review
2. การทำงานของระบบจัดการเวลาเข้า-ออกงาน King Of Time

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

*ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัทไม่สามารถส่งบันทึกวีดีโอย้อนหลังให้ทุกท่านได้ รบกวนเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ไฮไลท์การสัมมนา

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา

peak-it-review
1. การทำงานของซอฟต์แวร์บัญชีออนไลน์อัตโนมัติ PEAK

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

king-of-time-it-review
2. การทำงานของระบบจัดการเวลาเข้า-ออกงาน King Of Time

- แนวคิด+เนื้อหา
- สาธิตการใช้งาน
- ถาม-ตอบ
- ข้อเสนอพิเศษ

*ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัทไม่สามารถส่งบันทึกวีดีโอย้อนหลังให้ทุกท่านได้ รบกวนเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ทำไมถึงต้องสัมมนา DX Solution, ซอฟต์แวร์บัญชี PEAK และระบบจัดการเวลา King Of Time

– เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วย KOT ลดงานป้อนข้อมูลด้วยตนเอง และเพิ่มความถูกต้องของข้อมูลมากให้ยิ่งขึ้น

– เพื่อลดค่าใช้จ่ายและชั่วโมงการทำงานของพนักงาน และใช้ทรัพยากรบุคคลสำหรับงานที่มีมูลค่าสูงกว่า

– เพื่อให้สามารถจัดการเอกสารธุรกิจออนไลน์ ดูผลประกอบการได้อย่างเข้าใจ

– เพื่อให้สามารถจัดการธุรกิจให้เติบโตอย่างมีระบบ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน

– เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาช่วยในการตัดสินใจสำหรับการลงทุนใหม่ๆได้อย่างทันท่วงที

บรรยายโดย

คุณวศิน พิชิตสุรกิจ

[ Senior Consultant | ECMS ]

คุณวรัญญา ทัศวานนท์

[ PEAK | Academy Director ]

ผู้สนับสนุนหลัก

ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

1. ผู้ที่ต้องการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเกี่ยวกับเอกสาร
2. ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชี และผู้ที่ต้องการโซลูชั่นสำหรับช่วยทำงาน

3. เจ้าของกิจการทุกขนาดโดยเฉพาะ SMEs ที่ต้องการปรับระบบการทำงานใหม่สู่ระบบดิจิทัล

4. บุคคลทั่วไปที่สนใจ หรือต้องการความรู้เพื่อนำไปต่อยอด

ค่าลงทะเบียนสัมมนา

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้เท่านั้น

ร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไปด้วยกัน!

การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้

Scroll to Top