Cracker Probing Eyes

Cracker Probing Eyes
เป็นเครื่องมือสำหรับตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ในโครงสร้างเครือข่ายภายในขององค์กรในแต่ละเลเยอร์
ทั้งในโหมดมาตรฐาน (Basic Scan) และโหมดการสแกนแบบเต็ม

เครื่องมือนี้สามารถประเมินช่องโหว่ในเลเยอร์ต่างๆ เช่น เลเยอร์โครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย เลเยอร์ระหว่างระบบปฏิบัติการและแอปพลิเคชัน (Operating System Middleware) เลเยอร์ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์สาธารณะภายนอก (Website Public) และแม้แต่เลเยอร์ของแอปพลิเคชันภายในที่ใช้ ภายในองค์กร.

เครื่องมือ Cracker Probing-Eyes® ทำหน้าที่เหมือนฐานข้อมูลหรือไลบรารีขนาดใหญ่ที่จัดเก็บและอัปเดตข้อมูล

เกี่ยวกับกรณีช่องโหว่ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยี AI การเรียนรู้เชิงลึก ข้อมูลนี้จะถูกจัดเก็บในรูปแบบห้องสมุดโดยมีรหัสเป็นข้อมูลอ้างอิง หากเครื่องมือสแกนระบบและพบกรณีที่ตรงกันหรือใกล้เคียงกัน เครื่องมือจะสร้างรายการเพื่อรายงานระดับความเสี่ยงของแต่ละกรณีตามลำดับความสำคัญ

จากการตรวจสอบล่าสุดของเรา เราพบว่ามากกว่า 80% ของระบบมีช่องโหว่ โดย 20% เป็นช่องโหว่ที่สำคัญในระดับวิกฤต! สาเหตุหลักของช่องโหว่เหล่านี้คือการปฏิเสธที่จะอัพเดตซอฟต์แวร์ต่างๆ ภายในองค์กร คิดเป็น 60% ดังนั้นไม่ว่าคุณจะมั่นใจแค่ไหนว่าระบบของคุณมีความปลอดภัยสูง คุณต้องไม่ลืมว่าภัยคุกคามที่เป็นอันตรายนั้นมีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาอัพเดทเป็นประจำ การตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและการจัดการช่องโหว่ต่างๆ จะช่วยให้คุณปลอดภัยจากการโจมตีทางไซเบอร์ได้

เรามาดูวิธีการทำงานของเครื่องมือนี้กัน

Cracker Probing-Eyes® VA Tool เป็นเครื่องมือทันสมัยที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยธุรกิจในการตรวจสอบและประเมินช่องโหว่ของโครงสร้างเครือข่ายในองค์กรในแต่ละลำดับชั้น เช่น เลเยอร์ของเน็ตเวิร์ค (Network Infrastructure) มาพร้อมกับความสามารถในการประเมินแบบอัตโนมัติ (Auto vulnerability scan) และเต็มรูปแบบ (Full scan)

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

it-review
Scroll to Top