King Of Time ระบบการจัดการเวลาเข้าออกงานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น

คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้หรือไม่?

king-of-time-it-review
king-of-time-workflow-it-review
king-of-time-logo-it-review

King Of Time ระบบการจัดการเวลาเข้าออกงานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น

6 เหตุผลที่ต้องเลือก「King of Time®」

ส่วนแบ่งการตลาดอันดับ 1 ในญี่ปุ่น

ระบบที่ไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้

ฟังก์ชั่นการทํางานที่หลากหลาย

วิธีการบันทึกเวลาที่หลากหลาย

ลูกค้าในต่างประเทศใช้งานมากมาย

ระบบค่าบริการที่เข้าใจง่าย

King Of Time ระบบการจัดการเวลาเข้าออกงานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น

งานบริหารจัดการเวลาเข้าออกจะทําได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านระบบ Cloud ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้

ทดลองใช้งานฟรี! 2 เดือน

ฟังก์ชั่น「King of Time®」

king-of-time-it-review

1. การจัดการเวลาเข้าออกงานสําหรับการทํางานที่บ้านได้ยืดหยุ่น

KING OF TIME มีฟังก์ชั่นครบครันที่สามารถนําไปใช้กับตารางเวลาทํางานแบบ ยืดหยุ่น ไม่ว่าจะเป็นการทํางานจากที่บ้าน การทํางานนอกสถานที่ และการสลับเวลาเข้า ออกงาน

king-of-time-it-review

2. สามารถตรวจสอบสภาพการทํางานได้อย่างเป็นระบบ

สามารถตรวจสอบสภาพการทํางานแบบเรียลไทม์ เช่น แม้ว่าจะอยู่ที่สํานักงานใหญ่ก็ สามารถจะตรวจสอบและรับทราบจํานวนชั่วโมงการทํางานล่วงเวลาของพนักงานใน สํานักงานสาขาที่อยู่ต่างสถานที่ได้

king-of-time-it-review

3. การยื่นขออนุมัติและการอนุมัติ

พนักงานสามารถยื่นขออนุมัติตารางเวลาทํางานล่วงเวลาและวันหยุดได้ สามารถแก้ ญหาการลืมบันทึกเวลาและยื่นขออนุมัติไปพร้อมกันได้ ผู้ดูแลระบบก็สามารถจะอนุมัติ หรือปฏิเสธการยื่นขออนุมัติได้อย่างง่ายดาย

king-of-time-it-review

4. ฟังก์ชั่นการจัดการวันหยุด

สามารถจัดการกับวันหยุดต่างๆได้โดยไม่มีข้อจํากัด ไม่ว่าจะเป็น การลาหยุดพัก ร้อน ลาหยุดชดเชย ลาเฉพาะกิจ เช่นไปร่วมงานศพ ลาแต่งงาน และลาหยุดต่างๆ ของแต่ละบริษัทที่แตกต่างกัน

king-of-time-it-review

5. การจัดการตารางเวลา กะการทํางาน ตารางเวลาแบบยืดหยุ่น

สามารถจะกําหนดและบันทึกตารางเวลาแบบยืดหยุ่นให้เหมาะสมกับรูปแบบการทํางาน ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการทํางานแบบเป็นกะหรือกําหนดเวลาทํางานที่ตายตัว และจากการ กําหนดตารางเวลาหลัก ยังสามารถปรับใช้กับระบบตารางเวลาแบบยืดหยุ่นได้ด้วย

king-of-time-it-review

6. จัดการเวลาเข้าออกงานได้ตามโซนเวลา

สามารถกําหนดเป็นรายชั่วโมง ครึ่งวัน กําหนดชื่อวันหยุด ระยะเวลาที่สามารถใช้และกฎระเบียบต่างๆให้สอดคล้องกับแต่ละบริษัทหรือแต่ละประเทศได้ ใช้งานได้ทั้งในบริษัทที่เป็นอุตสาหกรรมการผลิต และเครื่องดื่มและค้าปลีก! สามารถแบ่งตารางเวลากะงาน

พร้อมวิธีการบันทึกเวลาที่หลากหลาย

สามารถเลือกวิธีการบันทึกเวลาที่หลากหลายให้ เหมาะสมกับวิธีการทํางานของพนักงาน
king-of-time-finger-scan-it-review

เครื่องบันทึกลายนิ้วมือ

เชื่อมต่อด้วย Wifi หรือใช้สาย LAN สามารถบันทึกเวลาด้วยการสแกนลายนิ้วมือ
หรือใช้บัตร (แยกจําหน่าย) แตะสัมผัส

king-of-time-finger-reader-it-review

เครื่องอ่านนิ้วมือแบบไฮบริด

ใช้เครื่องอ่านโดยไม่ต้องมีการแตะสัมผัส เชื่อมต่อผ่านวินโดวส์

king-of-time-my-records-it-review

ระบบ My recorder

เป็นโปรแกรมนาฬิกาบอกเวลาที่ลงเวลาบนเว็บจากเทอร์มินัล (พีซี/สมาร์ทโฟน/แท็บเล็ต) นอกจากนี้ยังรองรับข้อมูลตำแหน่ง เป็นวิธีการสแตมป์ที่เหมาะกับรูปแบบงานสมัยใหม่ เช่น งานเทเลเวิร์คกิ้ง และการทำงานจากที่บ้านได้

king-of-time-it-review

การจัดการเวลาเข้าออกงานด้วย GPS แอพพลิเคชั่นจาก
KING OF TIME

การบันทึกเวลาเข้าออกงานโดยใช้ข้อมูล ตําแหน่งที่อยู่ แอพพลิเคชั่นบันทึกเวลาเข้าออกงาน (มีทั้งสําหรับพนักงานและผู้ดูแลระบบ)

king-of-time-app-it-review

มีทั้งเวอร์ชัน Admin & User

kot-it-review

กําหนดสถานที่บันทึกเวลาและขอบเขตการบันทึกเวลา

kot-it-review

สามารถบันทึกเวลาเข้าออกงานได้

※ชื่อแบรนด์ Apple โลโก้ Apple และ App Store เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ บริษัทแอปเปิ้ลในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศอื่นๆ
※Google Play โลโก้ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัทกูเกิล

king-of-time-log-it-review

ล็อกอิน ล็อกออฟวินโดวส์

การเข้า/ออกจากระบบคอมพิวเตอร์ จะมีการประทับเวลาโดยอัตโนมัติสำหรับการเข้าและออก อีกทั้งยังสามารถประทับเวลาการทำงานล่วงเวลาได่อย่างแม่นยำด้วย

โปรแกรมทดลองใช้งานฟรี 60 วัน ทุกฟังก์ชั่น
ai-ocr-it-review

King Of Time ระบบการจัดการเวลาเข้าออกงานอันดับ 1 จากญี่ปุ่น

งานบริหารจัดการเวลาเข้าออกจะทําได้ง่ายและสะดวกขึ้นผ่านระบบ Cloud ซึ่งไม่ว่าใครก็สามารถใช้งานได้

ทดลองใช้งานฟรี! 2 เดือน

ติดต่อ

ฝ่ายขายและพัฒนา

Ms. Natruja M: +66-(0)98-294-2988 [TH/EN]
Mr. Kitamura M:+66-(0)91-575-3673 [JP/EN]
เวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ 8:30 น. – 5:30 น.

ฝ่ายสนับสนุน

952 Ramaland Building 13 Fl,
Rama IV Rd, Suriyawongse, Bang Rak,
Bangkok 10500, Thailand

Scroll to Top