Phishing Awareness Workshop

เวิร์คช็อปที่จะเสริมสร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงาน
เพื่อสภาพแวดล้อมดิจิทัลที่ปลอดภัย

เกี่ยวกับ Online Workshop

ภัยคุกคามจากฟิชชิ่งโจมตีคือหนึ่งในปัญหาความมั่นคงปลอดภัยที่องค์กรต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นวิธีหลอกลวงที่ผู้ไม่หวังดีนิยมใช้เพื่อแสวงหาข้อมูลสำคัญหรือติดตั้งมัลแวร์ ซึ่งอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อองค์กร
เวิร์คช็อปนี้จัดขึ้น เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ให้แก่บุคลากรเกี่ยวกับเทคนิคการโจมตีแบบฟิชชิ่งที่พบบ่อย วิธีตรวจสอบเพื่อระบุการโจมตีประเภทนี้ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมเมื่อพบภัยคุกคาม ด้วยความรู้และความตระหนักที่เพิ่มขึ้น จะช่วยลดความเสี่ยงและปกป้ององค์กรจากภัยคุกคามด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จัดอบรมโดย :

ไฮไลท์ Online Workshop

วัน เวลา และสถานที่

1. เปิดโปงภัยฟิชชิ่งยุคใหม่

- เจาะลึกกลลวง รูปแบบและเทคนิคต่างๆ จากการโจมตีฟิชชิ่ง
- วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถิติและผลกระทบร้ายแรงของฟิชชิ่งต่อองค์กร
- ฝึกฝนการแยกแยะ สกัดกั้น ไม่ตกเป็นเหยื่ออีเมล์ฟิชชิ่ง

2. การจำลองสถานการณ์ภัยคุกคามฟิชชิ่ง

- เรียนรู้เครื่องมือที่ใช้ในการจำลองสถานการณ์โจมตีด้วยอีเมล์ฟิชชิ่ง
- ออกแบบและสร้างเทมเพลตอีเมลฟิชชิ่งที่สมจริง
- จัดเตรียม Landing Page เพื่อจำลองการเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาจตกเป็นเหยื่อ
- ปฏิบัติการทดสอบการโจมตีด้วยอีเมลฟิชชิ่งไปยังกลุ่มเป้าหมาย

3. ติดตามผล วิเคราะห์ และรายงานผล

- ติดตามความคืบหน้าของการจำลองสถานการณ์โจมตี
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการจำลองสถานการณ์การโจมตี
- จัดทำรายงานสรุปผลการจำลองสถานการณ์ พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการป้องกัน

4. สร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยภายในองค์กร

- เสริมสร้างความรู้และความตระหนักเกี่ยวกับภัยฟิชชิ่งให้กับบุคลากรภายในองค์กร
- เน้นย้ำถึงความสำคัญของการป้องกันข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลสำคัญ
- สร้างบรรยากาศการทำงานที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการปกป้องความปลอดภัยทางไซเบอร์

วัน เวลา และสถานที่

ทำไมจึงต้องเข้าร่วม
Online Workshop

1. เพื่อติดตามและอัพเดตเทคนิคที่อาชญากรไซเบอร์ใช้ในการโจมตีทางอีเมลแบบฟิชชิง
2. เสริมทักษะที่จำเป็นให้กับทีมของคุณในการตรวจจับและรายงานอีเมลที่น่าสงสัย เพื่อปกป้ององค์กรของคุณ
3. เพื่อปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนจากการและลดความเสียหายให้มากที่สุดจากการถูกละเมิดข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต
4. เพื่อเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมด้วยการตระหนักรู้และมีความระมัดระวัง โดยวีธีการป้องกันปัญหาเชิงรุกที่จะเกิดขึ้นจากอีเมลฟิชชิงภายในองค์กรของคุณ

บรรยายและเวิร์คช็อปโดย

ntruja-green-it-review
คุณณัฐรุจา ปานมา

[Phishing Email Introduction]

ECMS LTD.
online-marketing-it-review
คุณชัยวุธ เตโชยบุตร

[Phishing Email Workshop Processing]

ECMS LTD.

ผู้ที่ควรเข้าร่วม Online Workshop ครั้งนี้

1. ผู้จัดการฝ่าย IT และเจ้าหน้าที่ฝ่าย IT

ในฐานะผู้จัดการฝ่ายไอทีหรือเจ้าหน้าที่ฝ่ายไอที : มีบทบาทสำคัญในการรักษาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของบริษัทของคุณ

เวิร์กชอปของเราจะแนะนำคุณเกี่ยวกับแพลตฟอร์มอีเมลฟิชชิ่งและฟังก์ชันต่างๆ คุณจะได้เรียนรู้ว่าแพลตฟอร์มเหล่านี้สามารถช่วยคุณจำลองและระบุการโจมตีแบบฟิชชิ่งได้อย่างไร ทำให้คุณสามารถทดสอบและฝึกอบรมพนักงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการใช้แพลตฟอร์มเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญ คุณสามารถปรับปรุงโปรแกรมการรับรู้อีเมลฟิชชิ่งขององค์กรและปรับปรุงความปลอดภัยทางไซเบอร์โดยรวม

2. ผู้จัดการทั่วไป

ในฐานะผู้จัดการทั่วไป : มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าพนักงานภายในองค์กรมีความสามารถที่จะระบุและตอบสนองต่อความพยายามในการฟิชชิ่งทางอีเมล เพื่อการปกป้องชื่อเสียงของบริษัทของคุณ

เวิร์กชอปของเราจะให้ความรู้และเครื่องมือในการสร้างโปรแกรมการรับรู้อีเมลฟิชชิงที่ครอบคลุม ซึ่งการโจมตีด้วยฟิชชิงทางอีเมลอาจนำไปสู่การรั่วไหลของข้อมูล การสูญเสียทางการเงิน และความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของแบรนด์ของคุณ และเวิร์กช๊อปนี้จะช่วยให้บริษัทของท่านลดความเสี่ยงในการตกเป็นเหยื่อของภัยคุกคามเหล่านี้ได้อย่างมาก

ค่าลงทะเบียน Online Workshop

สิทธิประโยชน์

*หมายเหตุ ในกรณีทดลองใช้งานฟรี ทางเราต้องขอมิตติ้งออนไลน์กับผู้จัดการหรือผู้มีอำนาจในการตัดสินใจในบริษัทของท่านก่อน

phishing-email-it-review

บริการจำลองและการฝึกอบรมอีเมลฟิชชิ่ง

บริการ Phishing Email Simulation & Training ของเราจะช่วยเสริมความปลอดภัยให้กับองค์กรของคุณด้วยการจำลองการโจมตีแบบฟิชชิ่งทางอีเมลจริงๆ และการฝึกอบรมนี้จะช่วยเพิ่มความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเสี่ยงจากการโจมตีทางอีเมลให้กับทางทีมงานของคุณ
online-marketing-it-review

บริการรับจัดสัมมนาผ่านเว็บสำหรับธุรกิจ

บริการนี้สามารถช่วยให้ธุรกิจวางแผน และเผยแพร่การสัมมนาผ่านเว็บ เพื่อสร้างโอกาสในการขาย การเป็นผู้นำทางความคิด การมีส่วนร่วม และวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม

ร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไปด้วยกัน!

การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้

Scroll to Top