คอร์ส การรับมือมือภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์

training-course-it-review

เกี่ยวกับคอร์สฝึกอบรม

ในยุคดิจิทัลปัจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศกลายเป็นส่วนสำคัญในชีวิตประจำวันของเรา จากสมาร์ทโฟนไปจนถึงบ้านอัจฉริยะ ความสะดวกสบายและการเชื่อมต่อที่นำเสนอโดยเทคโนโลยีได้เปลี่ยนวิถีชีวิต ทำงาน และการโต้ตอบของเรา อย่างไรก็ตาม ด้วยการพึ่งพาเครื่องมือและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพิ่มมากขึ้น การเข้าใจแง่มุมทางกฎหมายและความปลอดภัยของไซเบอร์สเปซจึงเป็นสิ่งสำคัญ

บริการให้คำปรึกษาและวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT
รวมถึงตรวจประเมิณตามมาตรฐานสากล และจัดคอร์สฝึกอบรม

ประสบการณ์ทางด้าน Cybersecurity นั้นมีมากกว่า 10 ปีโดยมีบริการทั้งด้าน Red Team ที่ให้คำปรึกษาและวางแผนระบบรักษาความปลอดภัยทางด้าน IT และ Blue Team ที่บริการป้องกันการโจมตีเว็บไซต์ โดยให้บริการในรูปแบบ Security Cloud Service ดังนั้นจึงสามารถให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้อย่างรอบด้าน จากทีมผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่มีประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิจากสถาบันที่เป็นสากลเช่น ISC2 ,SANS ,Offensive Security ,EC-Council ,CompTIA

it-review

เนื้อหาการฝึกอบรม

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

1. เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์และหน่วยงานกำกับดูแล

- ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

2. ภัยคุกคามทางไซเบอร์

- เทคนิคการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว
- การละเมิดความเป็นส่วนตัว
- ภัยคุกคามจากวิศวกรรมทางโซเชียล
- ภัยคุกคามจากสมาร์ทโฟน
- ภัยคุกคามจากมัลแวร์
- ภัยคุกคามจากเครือข่ายออนไลน์
- ภัยคุกคามจากอุปกรณ์สอดแนมและอุปกรณ์ติดตาม

3. มาตรการรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์

- การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / องค์กรของคุณ
- การรักษาความปลอดภัยตัวตนของคุณ
- การรักษาความปลอดภัยมือถือ/สมาร์ทโฟน
- การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
- การรักษาความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ต
- การตระหนักถึงเทคนิคทางวิศวกรรมสังคม
- วิธีรับมือเมื่อบัญชี/คอมพิวเตอร์ถูกแฮ็ก

* ฟรี! เอกสารประกอบการบรรยายอย่างละเอียด ครบถ้วนตามหลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรม

วัน เวลา และสถานที่ฝึกอบรม

1. เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน กฎหมายความปลอดภัยทางไซเบอร์และหน่วยงานกำกับดูแล

- ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของประเทศไทย พ.ศ. 2560
- กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

2. ภัยคุกคามทางไซเบอร์

- เทคนิคการโจรกรรมข้อมูลประจำตัว
- การละเมิดความเป็นส่วนตัว
- ภัยคุกคามจากวิศวกรรมทางโซเชียล
- ภัยคุกคามจากสมาร์ทโฟน
- ภัยคุกคามจากมัลแวร์
- ภัยคุกคามจากเครือข่ายออนไลน์
- ภัยคุกคามจากอุปกรณ์สอดแนมและอุปกรณ์ติดตาม

3. มาตรการรับมือภัยคุกคามความปลอดภัยทางไซเบอร์

- การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล / องค์กรของคุณ
- การรักษาความปลอดภัยตัวตนของคุณ
- การรักษาความปลอดภัยมือถือ/สมาร์ทโฟน
- การรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล
- การรักษาความปลอดภัยการใช้อินเทอร์เน็ต
- การตระหนักถึงเทคนิคทางวิศวกรรมสังคม
- วิธีรับมือเมื่อบัญชี/คอมพิวเตอร์ถูกแฮ็ก

* ฟรี! เอกสารประกอบการบรรยายอย่างละเอียด ครบถ้วนตามหลักสูตร

บรรยายโดย

คุณวัชรพล วงศ์อภัย
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Cybersecurity

ดำเนินการโดย

ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรม

*หมดเขตรับสมัครภายในวันเสาร์ที่ 5 มี.ค. 2566

วิธีสมัครฝึกอบรม

ร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไปด้วยกัน!

การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้

Scroll to Top