กระบวนการทำ PDPA ให้ผ่านเกณฑ์
และแนวโน้มการรั่วไหลของข้อมูลไซเบอร์ 2023

pdpa-it-review

เกี่ยวกับสัมมนาออนไลน์

ปัจจุบันการเข้าถึง หรือการโจมตีข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวอย่างมาก และเป็นภัยของใครหลายคนเช่นกัน ยิ่งในระดับองค์ หรือมหภาคแล้วนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามขั้นร้ายแรง และคงไม่มีองค์กรใดอยากเจอ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะช่วยให้เราปลอดภัยจากสิ่งเหล่านี้ได้คือ การหาความรู้ และวิธีการ รวมถึงมาตรการป้องกันและรับมืออย่างรัดกุม ซึ่งกระบวนการป้องกันต่าง ๆ นั้นจะต้องถูกทำขึ้นมาให้ถูกหลักเกณฑ์ตามที่กำหนดด้วยเช่นกัน จึงจะสามารถป้องกันทรัพย์สินจากการโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการสัมมนาครั้งนี้จะทำให้ท่านสามารถรับรู้แนวโน้มการโจมตี และเตรียมความพร้อมในการรับมือต่อการโจมตีเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถดำเนินการในส่วนของมาตรการรักษาความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล และรูวิธีทำงานหรือกระบวนการทำ PDPA ได้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ปกป้องข้อมูลของตัวคุณและองค์กรตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างครบถ้วน

ตัวอย่างสัมมนาออนไลน์ PDPA และการรับมือต่อการโจมตีข้อมูลไซเบอร์

ไฮไลท์การสัมมนา

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา

1. แนวโน้มการรั่วไหลของข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์
2. สิ่งที่บริษัทต้องเตรียมรับมือต่อการโจมตีทางข้อมูลในปี 2023
3. วิธีการป้องกันข้อมูลส่วนตัวและองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
4. กระบวนการทำ PDPA ให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูส่วนบุคคลอย่างละเอียด

*ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัทไม่สามารถส่งบันทึกวีดีโอย้อนหลังให้ทุกท่านได้ รบกวนเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

วัน เวลา และสถานที่สัมมนา

*ขออภัยในความไม่สะดวก ทางบริษัทไม่สามารถส่งบันทึกวีดีโอย้อนหลังให้ทุกท่านได้ รบกวนเข้าร่วมสัมมนาตามเวลาที่กำหนดเท่านั้น

ทำไมจึงต้องเข้าร่วมสัมมนา

โดยการบรรยายจากผู้ชำนาญการพิเศษด้าน CISSP, CISA, CISM และ PCI-QSA จะทำให้ท่านได้ความรู้ความเข้าใจในด้านความปลอดภัยทางข้อมูลดังนี้:

  • แนวโน้มการรั่วไหลของข้อมูลจากการโจมตีทางไซเบอร์
  • สิ่งที่บริษัทต้องเตรียมรับมือต่อการโจมตีทางข้อมูลในปี 2023
  • กระบวนการทำ PDPA ให้ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูส่วนบุคคลอย่างละเอียด

บรรยายโดย

ผู้ที่ควรเข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้

1. ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัยด้านไอที
2. ผู้ที่ต้องการโซลูชันการรักษาความปลอดภัยด้านไอทีเพื่อช่วยในการทำงาน
3. เจ้าของธุรกิจทุกขนาดที่ต้องการแปลงข้อมูลธุรกิจของตนให้เป็นดิจิทัล
4. ผู้ที่สนใจหรือต้องการความรู้เพื่อพัฒนาต่อ

ค่าลงทะเบียนสัมมนา

ร่วมเรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมไปด้วยกัน!

การศึกษาคือหนังสือเดินทางสู่อนาคต เพราะพรุ่งนี้จะเป็นของคนที่เตรียมตัวสำหรับวันนี้

Scroll to Top