มาเรียน Python กับ Microsoft กัน แจกฟรี คอร์ส Python กว่า 10ชม.

python-it-review
📍 วันหยุดนี้ มาเรียน Python กับ Microsoft กัน แจกฟรี คอร์ส Python กว่า 10ชม. เหมาะกับผู้เริ่มต้นสาย Excel ต้องเรียนรอใช้รับ Features ใหม่แล้ว
🚩Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์แบบโอเพนซอร์ส ทั่วไป ใช้งานง่าย มีประสิทธิภาพ และอ่านเข้าใจง่าย Python มักถูกใช้สำหรับงานด้านวิทยาศาสตร์ สถิติ การเรียนรู้ของเครื่อง และปัญญาประดิษฐ์
คนใช้ Excel ควรเรียน Python เนื่องจาก Python สามารถช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานใน Excel ได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่น Python สามารถใช้ในการ:
• เขียนสคริปต์อัตโนมัติเพื่อทำงานซ้ำๆ ใน Excel
• เชื่อมต่อ Excel กับฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ
• สร้างกราฟและแผนภูมิที่ซับซ้อน
• วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่
• สร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Excel
นอกจากนี้ Python ยังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแวดวงธุรกิจ การเรียนรู้ Python จะช่วยให้คนใช้ Excel มีความรู้ที่จำเป็นเพื่อก้าวทันกับเทคโนโลยีใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการทำงาน
• การเขียนสคริปต์อัตโนมัติ: Python สามารถใช้ในการเขียนสคริปต์อัตโนมัติเพื่อทำงานซ้ำๆ ใน Excel เช่น การคัดลอกและวางข้อมูล การรวมเซลล์ การกรองข้อมูล และการสร้างแผนภูมิ สิ่งนี้สามารถประหยัดเวลาและแรงงานได้มาก
• การเชื่อมต่อ Excel กับฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ: Python สามารถใช้ในการเชื่อมต่อ Excel กับฐานข้อมูลหรือแหล่งข้อมูลอื่นๆ เช่น ไฟล์ CSV หรือ JSON สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้คนเข้าถึงข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ได้ และทำงานกับข้อมูลเหล่านั้นใน Excel
• การสร้างกราฟและแผนภูมิที่ซับซ้อน: Python สามารถใช้ในการสร้างกราฟและแผนภูมิที่ซับซ้อนใน Excel สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้คนสื่อสารข้อมูลทางสถิติและข้อมูลเชิงลึกที่ซับซ้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่: Python เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้คนวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ใน Excel และค้นพบแนวโน้มและรูปแบบที่ซ่อนอยู่
• การสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Excel: Python สามารถใช้ในการสร้างแอปพลิเคชันที่ใช้ Excel สิ่งนี้สามารถช่วยให้ผู้คนสร้างโซลูชันที่กำหนดเองสำหรับความต้องการเฉพาะของตน
โดยสรุปแล้ว Python เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่มีประโยชน์สำหรับคนใช้ Excel การเรียนรู้ Python จะช่วยให้ผู้คนปรับปรุงประสิทธิภาพและความสามารถในการทำงานใน Excel และเพิ่มโอกาสในการทำงาน
📌Python for Beginners (44 คลิป / 4 ชม.):
📌Even More Python for Beginners (20 คลิป / 3 ชม.):
📌Even More Python for Beginners – Data Tools (31 คลิป / 3 ชม.):
📌Build real world applications with Python – MS Learn

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

it-review
Scroll to Top