ในปี 2021 ไทยได้ประสบเหตุการณ์ความปลอดภัยไซเบอร์ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 72,600,000 บาทไทย!

it-review
🔒🌐ในปี 2021 ไทยได้ประสบเหตุการณ์ความปลอดภัยไซเบอร์ที่ส่งผลให้เกิดความเสียหายประมาณ 72,600,000 บาทไทย นับว่าเป็นจำนวนที่สูงและเกิดความเสียหายอย่างมากสำหรับประเทศเรา และทุกๆปีก็จะเกิดเหตุการณ์มากกว่า 2,000 ครั้งในประเทศไทย
🔒🌐 รวมถึงตัวอย่างกลุ่มธุรกิจที่เคยประสบเหตุด้านภัยคุกคามทางไซเบอร์ในประเทศไทยที่เราพบกันในข่าว
🔒🌐 เพื่อป้องกันความเสียหายทางไซเบอร์ เราควรมีการศึกษาและการเข้าใจในเทคนิคที่ผู้ไม่ประสงค์ดีใช้ในการโจมตี
เช่น การส่งอีเมลฟิชชิ่ง การติดตั้งมัลแวร์ และการลักลอบขโมยข้อมูล การทราบและการรับมือกับความเสี่ยงเหล่านี้จะช่วยให้เราสามารถตอบสนองและป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
แหล่งข่าว : ThaiCERT (โครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์)

บทความอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

it-review
Scroll to Top